ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקליטור "ספריית חב"ד" גירסה 3.0

באתר הזה מופיעים כ250 כרכים, ספרי חב"ד מכל הסוגים, ספרים של כל אחד מאדמו"רי חב"ד, ושל תלמידיהם, ספרי יסוד, ספרים מסביב לחסידות, ועוד.

באתר ישנה גם תוכנת חיפוש בסיסית, בכל אחד מ250 כרכים אלו.

*

בד בבד הופיע ע"י הוצאת ספרים קה"ת – תקליטור "ספריית חב"ד", שבו מופיעים 250 כרכים אלו, עם תוכנת חיפוש בסיסית ומשוכללת, בעשרות אופני חיפוש.

בתוכנה זו ניתן לחפש מילה, או צירוף מילים, בחירת מרחק בין המילים, עם או בלי סדר המילים, שלמות או חלקן, עם או בלי אותיות שימוש, עם או בלי הוספת אותיות.

את החיפש אפשר לבצע בספר או בכמה ספרים, במאגר או בכמה מאגרים, ספרים לפי א"ב או לפי מחלקות. עם או בלי מיזוג מסמכים ועוד.

את הקטעים הנבחרים אפשר להעתיק ללוח הזכרון, לקובץ ווארד, או להדפסה.

את התקליטור אפשר להשיג בחנויות קה"ת בארה"ק ובארה"ב:

http://store.kehotonline.com/index.php?stocknumber=CD-CHABL2