סו

אם בירך על הנטילה

מי שטעה ובירך על הנטילה של "ורחץ", יברך גם "המוציא" ו"על אכילת מצה" ויאכל מצה. אחר-כך "כרפס", "מגיד", "מרור" ו"כורך" (על-פי שיחת אחש"פ תשי"ט, אות ט).

וזו "משנה אחרונה" לגבי מה שנאמר בליל הסדר באותה שנה, שבמקרה כזה יש להקדים ולאכול גם את ה"מרור" וה"כורך" לפני "כרפס" ו"מגיד". וראה בס' כף-החיים (תעג, קז) שהביא כמה דיעות כיצד לנהוג בכגון דא, אך כולן רק לענין אם עלתה לו הנטילה גם לאכילת המצה, ואם צריך לברך שוב. וצ"ע.