קסד

אחיזת הכוס

יש שנהגו לאחוז הכוס בשעת אמירת "שפוך חמתך" (ראה יוסף-אומץ, אות תשפח), אך אין מנהגנו בכך.

מפורש בס' דרכי-חיים-ושלום (אות תרי), מנהגי-ספינקא (עמ' לא) ובערכי-יהושע (אות קכג), שלא אחזו את הכוס בשעה שאמרו "שפוך חמתך". אך את הרה"ק ר"נ מברסלב ראו שאמר "שפוך חמתך" בעמידה והכוס בידו (שיח-שרפי-קודש דברסלב, ב, עמ' קסט). וכן הוא גם בהגדת סקווירא (עמ' כה). וראה בס' נטעי-גבריאל (ב, עמ' שעז).