ספריית חב"ד ליובאוויטש

צא

עזי וזמרת יה וגו'. כי האותיות אי אפשר להשיגם כי אם ע"י הטעמים והנקודות. וזהו עזי הוא הנקודות, בחי' גבורה [נ"א: גבורות], וזמרת הוא הנגינה הטעמים [נ"א: הנגינות טעמים] וטעמים ונקודות הם בחי' (מ"ה) [י"ה], היה לי לישועה להבין האותיות כנזכר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' רז (ריז).

עזי וזמרת גו' – בשלח טו, ב. וטעמים ונקודות הם בחי' י-ה – ע"ח ש"א רפ"א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' סב. וסי' קיד ד"ה והנה. וסי' קעח ד"ה והדר.