קנח-א

ומי גוי גדול אשר לו אלהי"ם קרובים אליו וגו', ר"ל אשר השר שלו, שהוא בוודאי מהמלך לבדו למטה ממנו, ויש לו להיות קרוב אצלם, אפ"ה אינם [כל] כך קרובים אליהם כה' אלקינו בכל קראינו אליו, ר"ל להמלך עצמו, ובכל, ר"ל ע"י בית [כל קראנו אליו].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לז, ב. כתבי קודש כב, ד.

ומי גוי גדול גו' – ואתחנן ד, ז. כה' אלקינו גו' – שם.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' תלח ובמ"מ שם.

ובכ"ל ר"ל ע"י בית כל – ראה סי' כט.