ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנא

או יאמר רצון יראיו יעשה, ר"ל כשהקדוש ברוך הוא רוצה להשלים רצון יראיו, דהיינו שיהיה להם יראת רוממות, הוצרך האין סוף ב"ה להשתלשל ולגלות עצמו כביכול אליו, וזהו יעשה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

כתבי קודש לב, ב.

רצון יראיו יעשה – תהלים קמה, יט.