יביאו לבוש מלכות כו'

קצז

בס"ד, ש"פ צו, ך"ז.

יביאו לבוש מלכות כו' וסוס אשר רכב עליו המלך כו' והלבישו את האיש כו' וקראו לפניו ככה יעשה. הנה צ"ל איך ביכולת הנשמה לקבל בחי' אלו שענין הסוס הוא בחי' שם ס"ג בחי' גיאות, כי סוס עולה ב"פ ס"ג, והנה למעלה