וידבר כו' אנכי כו'

ש

בס"ד. (חג השבועות, רכ"ז).

דברי חכמים כדרבנות כו'. או"א דא"ח [א-ה]

[חג השבועות]

וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי הוי' אלקיך אשר הוצאתיך מאמ"צ. הנה כתיב (קהלת י"ב י"א) דברי חכמים כדרבונות כו' בעלי