מי אל כמוך כו'

תלט

בס"ד. (ש"פ וילך, שבת שובה, תרכ"ח).

הנה אנכי שולח מלאך - ה"פ, ב' קיצורים

ש"ש

מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתו כו', וארז"ל בירושלמי בפיאה ובקדושין רובו זכיות יורש ג"ע, רובו עבירות יורש גיהנם, הי' מעויין פי' מחציין הקב"ה חוטף שטר אחד מן העבירות כדי שיהי' הזכיות מכריעין. וצ"ל למה