[קיצור מד"ה לה"ע שאוא"ס]

תסא

קיצור.

א) מודומ"ע. ב) השכל והמדות. ג) אור ושפע, אצי' ובי"ע. ד) הנשמות מלבושי', למטה עד אין קץ, אצי' צמצום. ה) קו וחוט ועגולים זהו למעלה עד אין קץ, התפלה רחמים רבים, ברוך ומודים.