חה"ש, תער"ב, לפ"ק
ליל ב' דחה"ש, תער"ב
יום ב' דחה"ש, תער"ב
ש"פ נשא, וש"פ בהעלותך, תער"ב
ש"פ שלח, תער"ב
ש"פ קרח, תער"ב.
ש"פ חקת, תער"ב
ש"פ בלק, תער"ב
ש"פ פנחס, תער"ב
ש"פ מטו"מ, תער"ב
ש"פ דברים, תער"ב
ש"פ ואתחנן, תער"ב
ש"פ עקב, תער"ב
ש"פ שופטים, תער"ב
ש"פ תצא, תער"ב
ש"פ תבא, תער"ב
ש"פ נצבים, תער"ב
ליל ב' דר"ה, תער"ג
יום ב' דר"ה. תער"ג
שבת תשובה, תער"ג
ליל ב' דחה"ס, תער"ג
שמע"צ, תער"ג
ש"פ נח, תער"ג
ש"פ וירא, תער"ג
ש"פ חיי, תער"ג
ש"פ תולדות, תער"ג
ש"פ ויצא, תער"ג
ש"פ וישלח, תער"ג
ש"פ וישב, כ' כסלו, תער"ג
ש"פ מקץ, שבת חנוכה, תער"ג
ש"פ ויגש, תער"ג
ליל א' דחה"ש, תער"ג
ליל ב' דחה"ש, תער"ג
יום ב' דחה"ש בסעודה, תער"ג
ש"פ בהעלותך, תער"ג
ש"פ קרח, תער"ג
ש"פ חקת, תער"ג
ש"פ בלק, תער"ג
ש"פ פנחס, תער"ג
ש"פ מטות, תער"ג
ש"פ מסעי, תער"ג
ש"פ דברים, תער"ג
ש"פ ואתחנן, תער"ג
ש"פ עקב, תער"ג
ש"פ שופטים, תער"ג
ש"פ תצא, תער"ג
ש"פ תבוא, תער"ג
ליל ב' דר"ה, תרד"ע
יום ב' דר"ה, תרד"ע
ש"ת, תרד"ע
ליל ב' דחה"ס, תרד"ע
שחהמ"ס, תרד"ע
שמע"צ, תרד"ע
ש"פ נח, תרד"ע
ש"פ לך לך, תרד"ע
ש"פ וירא, תרד"ע
ש"פ במדבר, עח"ש, תרד"ע
ליל א' דחה"ש, תרד"ע
ליל ב' דחה"ש, תרד"ע
יום ב' דחה"ש, תרד"ע
ש"פ נשא, תרד"ע
ש"פ בהעלותך, תרד"ע
ש"פ שלח, תרד"ע
ש"פ קרח, תרד"ע
ש"פ חוקת, תרד"ע
ש"פ בלק, תרד"ע
ש"פ פנחס, תרד"ע
ש"פ מטו"מ, תרד"ע
ש"פ דברים, תרד"ע
ש"פ עקב, תרד"ע
ש"פ ראה, תרד"ע
ש"פ תבוא, תרד"ע
ש"פ נצו"י, תרד"ע