ליל ב' דר"ה, העת"ר
יום ב' דר"ה, העת"ר
ש"ת, העת"ר
ש"פ האזינו, העת"ר
ליל ב' דחה"ס, העת"ר
שחהמ"ס, העת"ר
שמע"צ, העת"ר
ש"פ בראשית, העת"ר
ש"פ נח, העת"ר
ש"פ לך לך, העת"ר
ש"פ וירא, העת"ר
ש"פ חיי שרה, העת"ר
ש"פ תולדות, העת"ר
ש"פ ויצא, העת"ר
ש"פ וישלח, העת"ר
י"ט כסלו, העת"ר
ש"פ וישב, העת"ר
ש"פ מקץ, ש"ח, העת"ר
ש"פ ויגש, העת"ר
ש"פ ויחי, העת"ר
ש"פ שמות, העת"ר
ש"פ וארא, העת"ר
ש"פ בא, העת"ר
ש"פ בשלח, העת"ר
ש"פ יתרו, העת"ר
ש"פ משפטים, פ"ש, העת"ר
ש"פ תרומה, העת"ר
ש"פ תצוה, העת"ר
ש"פ תשא, העת"ר
ש"פ ויקו"פ, העת"ר
ש"פ ויקרא, העת"ר
ש"פ צו, שה"ג, העת"ר
ליל ב' דחה"פ, העת"ר
שש"פ, העת"ר
ש"פ שמיני, העת"ר
ש"פ תו"מ, העת"ר
ש"פ אחו"ק, העת"ר
ש"פ אמור, העת"ר
ש"פ בהוב"ח, העת"ר
ש"פ במדבר, העת"ר
ליל א' דחה"ש, העת"ר
ליל ב' דחה"ש, העת"ר
יום ב' דחה"ש, בסעודה, העת"ר
ש"פ נשא, העת"ר
ש"פ בהעלותך, העת"ר
ש"פ שלח, העת"ר
ש"פ קרח, העת"ר
ש"פ חקת, העת"ר
ש"פ בלק, העת"ר
ש"פ מטו"מ, העת"ר
ש"פ דברים, העת"ר
ש"פ ואתחנן, העת"ר
ש"פ עקב, העת"ר
ש"פ ראה, העת"ר
ש"פ שופטים, העת"ר
ש"פ תצא, העת"ר
ש"פ תבא, העת"ר
ש"פ נצבים, העת"ר
ליל ב' דר"ה, עתר"ו
יום ב' דר"ה, עתר"ו
ש"ת, עתר"ו
ליל ב' דסוכות, עתר"ו
שמע"צ, עתר"ו
ש"פ בראשית, עתר"ו
ש"פ נח ושבת ר"ח, עתר"ו
ש"פ לך, עתר"ו
ש"פ וירא, עתר"ו