י"ב תמוז תרפ"ז

172

[לאחר שהודיעו לכ"ק אדמו"ר כי חופשה ניתנה לו ותעודת החופש תנתן לו למחר ביום י"ג תמוז1, אמר כ"ק אדמו"ר:]

י"ב תמוז תרנ"ד, זייענדיק אויף דאַטשע, האָט דער טאַטע געגעבן משקה2.

האָט רשב"ץ3 געזאָגט דעם טאַטן: וואו האָט איר דאָס געזען, ביי אייער טאַטן ביי אייער זיידן?

האָט אים דער טאַטע געענטפערט: פאַרלאָזט זיך אויף מיר.

וסיים כ"ק אדמו"ר: און איך בין אים דאַנקבאַר4.


1) ראה אגרות­קודש ח"ב ע' סו: בבואי ביום ג' י"ב תמוז (יום הולדתי) להתראות לפניהם כחוק, הודיעו לי כי הגיע פקודה נמרצה אשר ישחררוני, אמנם באשר הוא יום חגם (כי בקאסטראמא הי' ביום ההוא חג המוני) ע"כ תעודת החופש אקבל ביום המחרת היינו ביום ד' י"ג תמוז.

2) לכבוד יום הולדת בנו, כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ.

3) ר' שמואל בצלאל בר' שלום שבתי שעפטל. ראה אודותו לעיל ע' 29 הערה 9.

4) הכוונה שהוא אסיר תודה להרשב"ץ שבגלל שאמר "וואו האָט איר דאָס געזען", אמר כ"ק אדמו"ר מהורש"ב: "פאַרלאָזט זיך אויף מיר", היינו הנס די"ב תמוז. — לשמע אזן ע' קסה בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.