ליל א' דשמחת תורה תרפ"ז

112

אצל הרבנית

א. [אחד רצה לפתוח בקבוק משקה והכה מתחתיתה כדרך, ואמר כ"ק אדמו"ר:] אין צריך לעשות כדרך ש­עושה החומרי. הרמב"ם כותב1 שת"ח צריך להיות מחולק בכל עניניו, בהלוכו, בעשיותיו וכו'.

ב. [אחד המסובים אמר: רבי בענטשט מיך, איך בין אַ כלי צו אַלע ברכות והשפעות. ואמר כ"ק אדמו"ר:] השי"ת ימלא משאלות לבך ולבב כל ישראל לטובה. אַ כלי איז תורה. בכל יום צריך להיות לימוד התורה. כמו שצריך להתפלל בכל יום ג' פעמים, כן צריך ללמוד בכל יום כמה שיכול (בלי שום תירוץ), אפילו חצי שעה, כי התורה היא חיות, וכמו שבחיות משתווים העשיר והעני, כן בלימוד התורה כל אחד כפי ידיעתו.

מי שאינו יכול ללמוד בעצמו ישכור לו מלמד, און ער זאָל אים אָפּטייטשן "מאימתי" כו'. עס איז ניטאָ וואָס צו שעמען זיך. אַזוי ווי אין מחלות הגוף שעמט מען זיך ניט, מ'גייט צו אַ פּראפעסאר און מ'שעמט זיך ניט וואָס מ'ווייס ניט וואָס זיך ביי זיך אַליין אינגאַנצן רמ"ח אברים כו'.

ב. ישנם שפוטרים עצמם בזה שנות­נים צדקה וגמ"ח, ובכלל הו"ע שאומרים


1) הל' דעות רפ"ה.