אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה

39

יום ה' ט"ז מנ"א — בשעה 10 יצא רבינו את תל­אביב לעבר תחנת הרכבת בלוד, שיירת המלווים מונה 15 אוטובוסים ובכל אחד כעשרים איש, מנגנים ניגונים חסידיים וברחוב עומדים ומתפלאים.

בשעה 30.10 באה הרכבת מירושלים ללוד והביאה אתה הרבה אנשים מירושלים, חברון, צפת, טברי' ופתח תקוה, בתחנת לוד התקבץ קהל של הרבה מאות איש, ובשעה 35.10 הגיע רבינו. הפקיד הראשי של התחנה ניגש אל רבינו ואמר לו שהכינו לרבינו אולם גדול בו אפשר

40

לחכות עד בוא הרכבת היוצאת למצרים בעוד 15­10 רגעים. כחמש מאות איש, שביניהם דוד רבינו הרב משה הארענשטיין, הרב שלמה יהודה ליב אליעזרוב, הרב מיליקובסקי, ראשי ישיבת "תורת­אמת" ומנהיגי', ממוני "כולל חב"ד" נכנסו ועומדים צפופים והשאר נשארו בחוץ.

אחרי שהות קצרה באולם האירוח, קם רבינו והלך לעבר הרכבת. "נכנסתי — כותב רבינו ביומנו — אל המרכבה ועמדתי על השליבה העליונה באופן שיכולתי לראות את כל המלוים אותנו באופן שהם יוכלו לראות אותנו. אמרתי להם אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה, וכאשר אין הזמן גרמא לדבר מסרתי בזה מאמר ארוך [ד"ה אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה39] וברכתי אותם והם ברכו אותי ונפרדנו בשמחה רבה".

קבוצה גדולה של מלוים ובראשה רבני וזקני חב"ד, ביניהם התמימים ר' שלום שו"ב פוזנר, ר' יוסף שמוטקין ור' אברהם פריז, נסעה אתו ברכבת עד רחובות, שם נפרד רבינו מאחרוני מלויו מארץ הקודש.

נסע ברכבת למצרים בדרכו צלחה לארצות הברית.

* * *

באחת משיחותיו40 סיפר כ"ק אדמו"ר, כי כאשר ביקר רבינו באה"ק הנה גם חברי קיבוצים "שמאלניים" קבלו את פניו בשמחה ובהתלהבות.

* * *


39) נדפס בסה"מ שם ע' 252 ואילך.

40) שיחת י"ב תמוז תש"ל.