הביקור בדעטראיט

61

יום א' כ"ט ניסן הגיע רבינו לדעטראיט. בבית הנתיבות היו כעשרת אלפים איש, עם בואו של רבינו קראו כולם יחד "ברוך הבא". מבית הנתיבות נסע רבינו לבית הכנסת הגדול "עמנואל", הכינוס נמשך למעלה משלוש שעות שבמהלכן דיברו הרבנים, ולבסוף דיבר רבינו על מטרת ביקורו בארה"ב "להכיר את יהודי אמעריקא ולעורר אותם על מצב הקריטי שבו נמצאים אחינו ברוסיא הסובייטית".

לעיתונאי מה"אידישער טעלעגראפען אגענטור" אמר רבינו:

"דא הערשט אן אונוויסענהייט אין אידישקייט, און עם הארצות, האט דער רבי געזאגט, פראסטע מענשען ווערען אין אמעריקא נאך מעהר פאגרעבט. ער האט ערקלערט, אז ער קען נאך ניט באשרייבן זיין איינדרוק אין אמעריקא, ווייל ער האט זיך נאך ניט צוגעוואהנט צום אמעריקאנעם הו­הא. און מיט דעם ארט און ווייזע ווי אמעריקאנער אידען פירן אן קעמפעינס.

דער ליובאוויטשער רבי האט דערביי געגעבן א משל מיט ספרים. פיעלע וויכטיגע ספרים, האט ער געזאגט, האבען זעהר