הביקור בדעטראיט

61

יום א' כ"ט ניסן הגיע רבינו לדעטראיט. בבית הנתיבות היו כעשרת אלפים איש, עם בואו של רבינו קראו כולם יחד "ברוך הבא". מבית הנתיבות נסע רבינו לבית הכנסת הגדול "עמנואל", הכינוס נמשך למעלה משלוש שעות שבמהלכן דיברו הרבנים, ולבסוף דיבר רבינו על מטרת ביקורו בארה"ב "להכיר את יהודי אמעריקא ולעורר אותם על מצב הקריטי שבו נמצאים אחינו ברוסיא הסובייטית".

לעיתונאי מה"אידישער טעלעגראפען אגענטור" אמר רבינו:

"דא הערשט אן אונוויסענהייט אין אידישקייט, און עם הארצות, האט דער רבי געזאגט, פראסטע מענשען ווערען אין אמעריקא נאך מעהר פאגרעבט. ער האט ערקלערט, אז ער קען נאך ניט באשרייבן זיין איינדרוק אין אמעריקא, ווייל ער האט זיך נאך ניט צוגעוואהנט צום אמעריקאנעם הו­הא. און מיט דעם ארט און ווייזע ווי אמעריקאנער אידען פירן אן קעמפעינס.

דער ליובאוויטשער רבי האט דערביי געגעבן א משל מיט ספרים. פיעלע וויכטיגע ספרים, האט ער געזאגט, האבען זעהר

62

קורצע הקדמות, ווייל ניט די הקדמה נאר דער ספר אליין איז וויכטיג. אין אמעריקא אבער האט מען די "הקדמה" געמאכט פאר די הויפט זאך און יעדע אנגעלעגענהייט געדט דא צו מיט לאנגע "הקדמות" פון פאבליסיטי, וועהרנד דער עיקר ווערט פארגעסן.

אויף די פראגע, אויב ער געפינט אז די אסימילאציע איז דא שטארק, האט דער רבי געזאגט, דאס גייסטיגע ענינים קענען ניט בארעכענט ווערען מיט צאהרען. אין א מלחמה שפיעלט א ראלע פיזישע צאהלען אבער ניט אין רוחניות. אויב הונדערט בלייבן טריי זייער אידישקייט געגען טויזנעד וועלכע זיינען עס ניט, וועלען די הונדערט טריומפירען, ווייל זיי באזיצען א גרעסערען גייסטיגען כח".

ביום ד' ב' אייר — יום הולדת אדמו"ר מהר"ש — בשעה 00.9 בערב התקיימה התוועדות בבית הכנסת נוסח האריז"ל בהתוועדות זו אמר רבינו המאמר קרוב ה' לכל קוראיו74.

בש"ק פ' תזו"מ ה' אייר אמר המאמר רבי אומר כו' שיבור לו האדם8.

ביום א' ו' אייר בבוקר בשעה 00.10 נסע רבינו לבית הכנסת בית יהודה, רבינו עלה על הבימה, והתחיל לדבר על המצב הכלכלי בארה"ב, באמרו75: שהוא יודע עד כמה שזה קשה להמון העם, אבל צריך לבטוח בהשי"ת ולקוות שזה מצב זמני בלבד ואין ספק שאמעריקא תחזור למצב כלכלי טוב יותר.

אח"כ המשיך רבינו לדבר:

"אני שמח לראות אתכם בבית הכנסת. החזיקו עצמכם קשורים לבית הכנסת, החזיקו עצמכם קשורים לתורה ותחזיקו עצמכם קרובים זה לזה. בבית הכנסת תרגישו קרובים אל הקב"ה. כאשר תלמדו תורה — תרגישו שהזמן לא הולך לאיבוד. אם יהודי יכול ללמוד דף גמרא — מה טוב. אם מישהו יכול ללמוד פרק משניות — זה טוב מאוד עבורו, וגם אם מישהו יכול

63

ללמוד רק חומש עם רש"י — גם זה טוב מאוד, וגם כאשר מישהו יכול לומר רק פרק תהלים — גם זה טוב מאוד וחשוב מאוד.

אם אתם יושבים יחד ואוכלים חתיכת דג­מלוח עם תפוח אדמה אפוי, שותים "לחיים" ומאחלים זה לזה "לחיים" — גם זה נקרא עבודת ה'. מצוות "ואהבת לרעך כמוך" היא עיקר בכל התורה כולה".

עם סיום הדברים הללו ירד רבינו מהבימה, ונסע לבית הנתיבות להמשך מסעו אל העיר סט. לואיס.


74) נדפס בסה"מ קונטרסים שם קה, א ואילך.

8) לע"ע אינו תח"י.

75) כפ"ח כו תמוז תשנ"ג (גליון 579).