הביקור במדינת מאסאטשוסעטס

68

ביום א', י"ט סיון נסע לבאסטאן, מאסאטשוסעטס. כשהגיע רבינו לבאסטאן, נסע לבית מדרש הגדול דראקסבערי שם קבלו המונים רבים את פניו. וליחידי סגולה ניתנה הרשות לדבר עם רבינו ביחידות, כמסופר בעיתון "באסטאן העראלד" מ16 ליוני 1930 (הבא לקמן הוא תרגום חפשי מאנגלית):

"כמה יחידי סגולה זכו לראיון אישי לדקה אחת, ביניהם נציגו של עתוננו:

המאמץ של ביקורי בארה"ב השתלם עשרת מונים כשגליתי את ההתמסרות של הנוער היהודי" אמר הרבי, "אני מאמין שעתיד היהדות במדינה זו מובטח ע"י ההתלהבות שיש לנוער היהודי כאן בדתו. בכל מקום שביקרתי מצאתי הרבה ארגוני נוער יהודי וגיליתי אצלם התענינות מיוחדת בדת אבותיהם. דבר זה גורם לי לשמחה רבה.

הוא אמר, כי באירופה רווחת הדעה שהיהדות בארה"ב גוועת, ושלשמחתו הוא נוטה לחשוב שאין זה נכון".

רבינו76 התאכסן אצל מר ליפשיץ. המונים רבים קיבלו את פני רבינו ונהרו לבית מר ליפשיץ, כדי לקבל את ברכת רבינו וכדי להתקבל ליחידות.

בשיחותיו ביקש רבינו מקהל שומעיו להיות נאמנים לתורת משה ולמסורת אבותינו­רבותינו. ביחוד דרש רבינו ע"ד שמירת שבת, טהרת המשפחה וע"ד ביאת משיח צדקנו. את מנהיגי ארה"ב שיבח רבינו על חופש הדת בארה"ב, שלא כמצב אחינו בני ישראל ברוסיא הסובייטית.

בש"ק פ' שלח, כ"ה סיון אמר רבינו המאמר חביבין ישראל25 ("והוא מאמר הב' דחה"ש"27).

ביום ב', כ"ז סיון נערכה קבלת פנים בביתו של מר יעקב טורמאן, הרבה מאנ"ש ונכבדי העיר באו לקבל פני רבינו.

ביום ג', כ"ח סיון נערכה קבלת פנים רשמית ע"י מנהיגי מדינת


76) בהבא לקמן — ראה כפ"ח יג תשרי תשמ"ז (גליון 259).

25) מאמר זה אינו תח"י לע"ע. ולא נזכר במפתח ספרי מאמרי ודרושי רבינו הנ"ל הערה 9.

27) יומנו של רבינו.