הביקור במדינת מאסאטשוסעטס

68

ביום א', י"ט סיון נסע לבאסטאן, מאסאטשוסעטס. כשהגיע רבינו לבאסטאן, נסע לבית מדרש הגדול דראקסבערי שם קבלו המונים רבים את פניו. וליחידי סגולה ניתנה הרשות לדבר עם רבינו ביחידות, כמסופר בעיתון "באסטאן העראלד" מ16 ליוני 1930 (הבא לקמן הוא תרגום חפשי מאנגלית):

"כמה יחידי סגולה זכו לראיון אישי לדקה אחת, ביניהם נציגו של עתוננו:

המאמץ של ביקורי בארה"ב השתלם עשרת מונים כשגליתי את ההתמסרות של הנוער היהודי" אמר הרבי, "אני מאמין שעתיד היהדות במדינה זו מובטח ע"י ההתלהבות שיש לנוער היהודי כאן בדתו. בכל מקום שביקרתי מצאתי הרבה ארגוני נוער יהודי וגיליתי אצלם התענינות מיוחדת בדת אבותיהם. דבר זה גורם לי לשמחה רבה.

הוא אמר, כי באירופה רווחת הדעה שהיהדות בארה"ב גוועת, ושלשמחתו הוא נוטה לחשוב שאין זה נכון".

רבינו76 התאכסן אצל מר ליפשיץ. המונים רבים קיבלו את פני רבינו ונהרו לבית מר ליפשיץ, כדי לקבל את ברכת רבינו וכדי להתקבל ליחידות.

בשיחותיו ביקש רבינו מקהל שומעיו להיות נאמנים לתורת משה ולמסורת אבותינו­רבותינו. ביחוד דרש רבינו ע"ד שמירת שבת, טהרת המשפחה וע"ד ביאת משיח צדקנו. את מנהיגי ארה"ב שיבח רבינו על חופש הדת בארה"ב, שלא כמצב אחינו בני ישראל ברוסיא הסובייטית.

בש"ק פ' שלח, כ"ה סיון אמר רבינו המאמר חביבין ישראל25 ("והוא מאמר הב' דחה"ש"27).

ביום ב', כ"ז סיון נערכה קבלת פנים בביתו של מר יעקב טורמאן, הרבה מאנ"ש ונכבדי העיר באו לקבל פני רבינו.

ביום ג', כ"ח סיון נערכה קבלת פנים רשמית ע"י מנהיגי מדינת

69

מאסאטשוסעטס, מושל המדינה (גאווערנאר) מר פראנק ג. אלען קיבל את רבינו בלשכתו ועטרו באות הכבוד של המדינה. בערב קיבלו המוני יהודי טשעלסי (פרבר של באסטאן) את פני רבינו. קבלת פנים חגיגית נערכה בבניין התלמוד תורה של טשעלסי. רבינו בירך את תלמידי התלמוד תורה, ואחרי המסיבה נסע לבית מר לואיס רעזניק וקיבל ליחידות כמה מחסידי ורבני המקום.

במוצש"ק פ' קרח, ב' תמוז ביקר רבינו במחוז דארטשעסטער. שם אמר המאמר ד"ה יפה שעה אחת25.

ביומנו מיום א', ג' תמוז כותב רבינו: "היום ג' שנה שנפרדתי משפאלערניא". בשעה 00.11 בוקר ביקר רבינו בבית הרב דוד מאיר ראבינאוויץ. בשעה 00.12 נערכה לכבוד רבינו מסיבת "צאתכם לשלום" בבית הכנסת חיי אדם.

ביום א' אחר­הצהרים עזב את באסטאן ברכבת, בדרכו לעיר ספּרינגפילד. כמה וכמה מאנ"ש, מכיריו, רבני ונכבדי העיר וסתם יהודים ליוו את רבינו לתחנת הרכבת, הרד"ם נסע עם בני לוויתו של רבינו לספּרינגפילד.

בשלוש וחצי אחר­הצהריים הגיע רבנו ברכבת לעיר ווסטר. אנ"ש ויהודי ווסטר באו בהמוניהם לתחנת הרכבת לקבל פני רבנו ולקבל ברכתו. רבינו דרש לפני הקהל, והירבה לדבר בדבר שמירת שבת.

בווסטר גם כן קיבלה את פני רבינו משלחת מהעיר ספּרינגפילד, הלא הם: הרב אליעזר סילבר אב"ד דספּרינגפילד ומחשובי רבני ארה"ב, ר' בערל לוין, ר' פרץ ראַבינאָוויץ (בנו של הרד"ם) ור' יצחק קורניצקי. המשלחת ליוותה את רבינו ברכבת בדרכו לספּרינגפילד.

רבנו הגיע לספּרינגפילד בחמש אחרי הצהרים בערך. לתחנה באו מאות יהודי המקום לקבל פני קדשו. רבנו אמר לפניהם את ברכתו ונסע לבית הרב סילבר. שם עיין רבינו בספרייה הגדולה של הרב סילבר. קבלת­פנים המונית סודרה לכבוד פני רבנו בליל יום ראשון בבית הכנסת הגדול בית ישראל. המוני יהודי המקום, וביניהם חסידים ואנשי מעשה, באו לקבל את פניו ולשמוע לקח מפיו. מר פרץ ראַבינאָוויץ שימש יו"ר המסיבה ופתח בדברי הקדמה. אחרי כן דרש הרב ר' אליעזר גרליק מחשובי רבני המקום. אחריו דרש הרב סילבר, וקידם בברכה את פני רבינו.

70

אח"כ דרש רבינו לפני הקהל ודיבר ע"ד התייסדות ישיבות וחדרים בכל רחבי תבל וכן דיבר על חשיבות המקווה בחיי היהודי והקהילה. רבינו מסר דרישת שלום מאחינו בני ישראל ברוסיא ודיבר על רדיפת הדת ברוסיא. את דבריו חתם בברכת הודאה על הכנסת האורחים שזה לה בארצות הברית ע"י יהודי המקום.

אחר כך נסע רבינו לבית­הכנסת "כתר ישראל" — נוסח האר"י ואמר המאמר אריב"ל בכל יום ויום בת קול יוצאת8. כל הנוכחים ישבו לסעודת מצוה, ובצוותא חדא שרו ניגוני חב"ד. רבינו התאכסן לילה אחד בעיר ספּרינגפילד, ובבוקר (ד' תמוז) נסע לעיר ניו­יורק.


76) בהבא לקמן — ראה כפ"ח יג תשרי תשמ"ז (גליון 259).

25) מאמר זה אינו תח"י לע"ע. ולא נזכר במפתח ספרי מאמרי ודרושי רבינו הנ"ל הערה 9.

27) יומנו של רבינו.

25) מאמר זה אינו תח"י לע"ע. ולא נזכר במפתח ספרי מאמרי ודרושי רבינו הנ"ל הערה 9.

8) לע"ע אינו תח"י.