השבועות האחרונים בארצות הברית. חגיגת יב­יג תמוז. הפגישה עם נשיא ארצות הברית

70

בשבועות האחרונים לשהותו בארה"ב התאכסן רבינו במלון ניוטאן.

לקראת חג הגאולה י"ב­י"ג תמוז יצא­לאור קונטרס מאמרים77 [המכיל המאמרים: כל המאריך באחד. קרוב ה' לכל קוראיו. רבא חזיי' לרב המנונא] ללמדם ברבים בימי חג הגאולה.

במלון ניוטאן התקיימה התוועדות חג הגאולה י"ב תמוז שבה אמר רבינו המאמר כל השונה הלכות25 ["הוא המא' יפה שעה אחת"27 (דמוצש"ק פ' קרח)]. חלק מהדברים שאמר בהתוועדות זו*77, נרשמו בעיתון דער "טאג":

"ביז איך בין געקומען נאָך אַמעריקא — ערקלערט ער — האָב איך תמיד געהאַט התנצלות (אַן אַנטשולדיגונג) פאַר אַמעריקאַנער חסידים. איך האָב גערעכענט, אַז עס איז אַן אונטערשייד צווישען דער אַלטער היים און דער נייער היים. די פּאָר חדשים, וואָס איך האָב פאַרבראַכט אין אַמעריקא, האָבען


77) נדפס בסה"מ קונטרסים חלק א קב, א ואילך.

25) מאמר זה אינו תח"י לע"ע. ולא נזכר במפתח ספרי מאמרי ודרושי רבינו הנ"ל הערה 9.

27) יומנו של רבינו.

*77) בספר השיחות קיץ ה'ש"ת ע' 4: אויף די התוועדות פון י"ב תמוז [תר"ץ], און אַפּשייד התוועדות כ' תמוז האָב איך באַטאָנט אַז אַמעריקאַנער אידן בכלל און די תמימות'דיקע אַמעריקאַנע יוגנט בפרט זיינען אַ חומר טוב לקבל צורה טובה, זיי זיינען ב"ה דער ריכטיקער גוטער מאַטעריאַל וואָס בעהז"י קאָן מען מחנך זיין און מדריך זיין אַ דור ישרים יבורך.