הביקור בראקשיק, ליטא

72

כשחזר רבינו מביקורו מארה"ב פנו אליו אנ"ש דליטא בבקשה לבקר במדינתם. רבינו נענה לבקשתם אך הודיעם שהדבר אפשרי רק בחדשי החורף. בחודש כסלו תרצ"א שלחו צירים לרבינו להרציא שנית בקשתם האמורה, והשיבם כי מילוי בקשתם יכול להיות לא לפני סוף חודש שבט.