בירושלים

22

ליד תחנת הרכבת בירושלים צבאו המונים רבים, בהביטם אל האוטובוסים המגיעים בלי הרף ואל הקהל הנוהר בלי הפסק. רבים נסעו לתחנת "ביתר" (התחנה האחרונה לפני ירושלים) ובתוכם שליחי ה"ראשון לציון" רבי יעקב מאיר ומזכירו בלוית משמר כבוד. בשעה 10.9 הגיע רבינו ל"ביתר" ובשעה 30.9 ראה רבינו את ירושלים לראשונה, קרע קריעה כדין23 וברך ברכת דיין האמת. הקהל שהתאסף בתחנת הרכבת בירושלים הגיע כפי המשוער לחמשת אלפים איש, כולם נחפזו לעבר


23) במכתב שבהערה הקודמת: עס שטייט אז מיא דער זעהט ירושלים דארפמען רייסין קריעה (און איצטערדיקן ירושלים ואס מיא האט דארטין אנגעבוייט די טיאטערס און זא וייטער, מאגמען 2 מאהל רייסין).