בירושלים

22

ליד תחנת הרכבת בירושלים צבאו המונים רבים, בהביטם אל האוטובוסים המגיעים בלי הרף ואל הקהל הנוהר בלי הפסק. רבים נסעו לתחנת "ביתר" (התחנה האחרונה לפני ירושלים) ובתוכם שליחי ה"ראשון לציון" רבי יעקב מאיר ומזכירו בלוית משמר כבוד. בשעה 10.9 הגיע רבינו ל"ביתר" ובשעה 30.9 ראה רבינו את ירושלים לראשונה, קרע קריעה כדין23 וברך ברכת דיין האמת. הקהל שהתאסף בתחנת הרכבת בירושלים הגיע כפי המשוער לחמשת אלפים איש, כולם נחפזו לעבר

24

הקרון של רבינו ומרגע לרגע אתה שומע קריאה — הנה, זהו הרבי, זהו הרבי!

המשטרה שלחה משמר כבוד בראשות המפקד העליון מר הרינגטון ומפקדים גבוהים שמרו על הסדר וחילקו לרבינו את הכבוד הראוי.

באולם ההמתנה של הרכבת קבלו את פני רבינו, ב"כ הרבנות הראשית דאה"ק הרב שמואל אהרן ובר, ב"כ הרב הראשי הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ב"כ הרב הראשי "ראשון לציון" הרב יעקב מאיר, ב"כ הרב הראשי של העדה החרדית הרב יוסף חיים זוננפלד, הרב אליהו קלצקין רבה של לובלין, הרב יעקב משה חרלפּ רבה של שכונת שערי חסד, הרב ווידאל סורנגה ב"כ עדת הספרדים ומזכירה מר קוסוטו, החסיד הישיש רא"ל אראנין, הרב משה בלוי והרב ראובן שלמה יונגרייז מנהלי מרכז "אגודת ישראל" באה"ק, הרב ירוחם פישל ברנשטיין דומ"ץ והרב ישראל רובין מנהלי ישיבת "חיי עולם", רבה של עדת הבוכרים הרב אברהם אמינוב, מר שלמה צופיוף ראש ועד עדת הבוכרים, הרב שמעון הורוויץ והרב חיים ליב אוירבוך מנהלי ישיבת "שער השמים", הרב נחום יפה ב"כ כולל ואהלין, הרב זלמן סולובייצ'יק הרב נחמן גדלי' ברודר והרב הלל ריבלין ב"כ ה"ועד הכללי", הרה"צ ר' אברהם בער טווערסקי ואחיו הרה"צ ר' דוד טווערסקי בני הרה"צ ר' נחום מרחמסטריווקא*23, מר מ. כספי קונסול לטבי', ועוד ועוד.

ברציף ובמגרש שלפני הרכבת לא הי' מקום פנוי, נראה ים של ראשים ובקושי גדול עלה ביד המשטרה לעשות דרך עבור רבינו לעלות אל המכונית. משמר כבוד של שוטרים הקיף את מכוניתו של רבינו שלווה אותה יחד עם קהל עצום למלון אמדורסקי היפה והנהדר, בו התאכסן רבינו.

קבלת פנים ברוב הדר כזו — היא ראשונה בירושלים.

קהל עצום התאסף ליד המלון ומלבותיהם התפרצה התשוקה האחת לראות את תואר פני רבינו ולקבל את ברכתו. רבינו נענה למבוקשם, הופיע במרפסת ונתקבל על ידי הקהל בתרועות שמחה. זקן אחד מן הנאספים ברך בקול רם בשם ומלכות "ברוך שחלק מחכמתו

25

ליראיו". בשם רבינו נמסרה ברכה לקהל שקבל אותה בהתלהבות קודש ובהתרגשות לבבית.

באותו יום ביקרו את רבינו: הרב יוסף חיים זוננפלד בלווית מנהלי מרכז "אגודת ישראל" באה"ק, הרב יצחק פרנקל ד"צ בעיה"ק ת"ו, הרב שמעון הורוויץ מנהל ישיבת "שער השמים", הרב יעקב יצחק טייטלבוים, נכבדי וזקני חב"ד ואנ"ש.


23) במכתב שבהערה הקודמת: עס שטייט אז מיא דער זעהט ירושלים דארפמען רייסין קריעה (און איצטערדיקן ירושלים ואס מיא האט דארטין אנגעבוייט די טיאטערס און זא וייטער, מאגמען 2 מאהל רייסין).

*23) בן הרה"צ ר' יוחנן מרחמסטריווקא בן הרה"צ ר' מרדכי מטשערנאביל (ת"ר (לערך) — תרצ"ו).