ליד הכותל המערבי

25

השעה כבר ארבע אחרי הצהרים ורק עכשיו מרגישים בעירנו הקדושה כי דבר מה מיוחד במינו מתרחש כאן. השמועה שרבינו יבקר את הכותל המערבי, להתפלל ולשפוך שיח לפני ה', עברה במהירות בכל העיר, מפה ומשם נהרו קבוצות קבוצות אל הכותל המערבי לראות את פני רבינו ולהקשיב שיח תפלתו הקדושה אשר ישפוך ליד שריד מקדשנו ומחמדנו.

הרחבה שלפני הכותל נתמלאה מיד מפה אל פה, וכולם עמדו בצפי' וחכו לשעה המאושרת בה יופיע רבינו, והצפי' לא ארכה. רבינו ובני לויתו הגיעו אל הכותל המערבי ובקושי רב הצליחו לעשות דרך בה יעבור הרבי.

רבינו התפלל מנחה בהתעוררות גדולה כעין תפלת מנחה של ערב יום כיפור. העובר לפני התיבה הי' ר' יוסף שמוטקין, ובתוך הדומי' וחרדת הקודש ששררה בתוך קהל הנאספים, נשמע קול בכי חרישי היוצא מעומק הלב, כל הקהל הזדעזע למשמע תפלתו של צדיק. אחרי התפלה הביאו לו כסא, ואמר מזמורי תהלים בנגינה ערבה, בדביקות נפלאה ובדמעות שליש. הנאספים עמדו מרותקים למקומותיהם בצפי' ממושכת שלא לאבד שום תנועה מהדביקות הנפלאה הזו והצטרפו לאמירת התהלים, ובכי' רבה נשמעת מכל עבר ופנה. כשגמר רבינו את תפלתו, הפנה את ראשו לעבר העומדים לידו בשאלה אם המנהג לנשק את אבני הקודש הללו, ובקבלו תשובה חיובית, העיף רבינו את עיניו המלאות דמעות ומביעות תוגה לאין סוף, על מרחבי הכותל המערבי, הרכין את ראשו ונשמע קול נשיקת הקודש על שריד מקדשנו. הקהל העצום מילא את רחבת הכותל עד אפס מקום באין דרך לצאת עד שהמשטרה הצליחה לעשות דרך בה עבר רבינו.

ישר מהכותל המערבי הלך רבינו לבקר את הרב יוסף חיים זוננפלד