הנסיעה לצפת, מירון וטברי'

28

לרגלי יום ההילולא של האריז"ל ביום ה' מנ"א, החליט רבינו להשתטח על קברו בו ביום בעיה"ק צפת שם מנוחתו כבוד, בלוית מנהלי ישיבת "תורת­אמת", מקורביו ורבים מאנ"ש חסידי חב"ד.

בשעה 2 אחרי הצהרים הגיע לשכם. בשעה 3 הגיע רבינו לעפולה, במלון המרכזי בא לקבל את פניו הרב שלמה אהרנסון הרב הראשי בתל­אביב שבילה אז לרגלי מצב בריאותו בהר הכרמל חיפה. שוחחו שעה ארוכה בענינים כלליים וביחוד נסבה השיחה על היהדות ברוסיא שרבינו עובד בכל מרצו לטובת הצלת היהדות שם, ונפרדו בחיבה.