הנסיעה לקבר רחל

31

בשעה 12.45 בצהרים נסע לחברון. תהלוכה שלמה של עשרות אוטובוסים עם כמה מאות איש, כל תלמידי ישיבת "תורת­אמת" התמימים וזקני אנ"ש לוותה את רבינו בדרכו, בדרך סר לקבר רחל אמנו, חקר לסדר ההשכבה כדי להתפלל לצד הראש, על פניו ניכרת הדרת קודש והתרוממות הנפש, התפלל ובכה הרבה, הקיף את הקבר, קרא שוב את ה"פדיונות" והדליק ח"י נרות, משם נסע לחברון. ליד המושב החרדי החדש "מגדל עדר" יצאו לקבל את פניו מחברון חכמי העיר רבני' ונכבדי' מעדת הספרדים ומעדת האשכנזים. רבינו מסר לכאו"א שלום וברכה.