ערב תשעה באב ותשעה באב

33

את יום רביעי ערב תשעה באב הקדיש רבינו ל"יחידות" ביחוד עבור התמימים תלמידי ישיבת "תורת­אמת".

ביום ה', תשעה באב ביקר על הר הזיתים בקברי זכרי' הנביא, הרה"ק רבי חיים בן עטר בעל "אור החיים", יד אבשלום, מערת שמעון הצדיק, מערת סנהדרי קטנה, מערת סנהדרי גדולה, חצר כלבא שבוע וקבר דוד המלך. רבינו התענין מאד באופן קברי הכוכין, וכשאחד העיר שמערות כאלו הן דבר יקר המציאות ומענינות הן מאד, אמר על כך רבינו שמענין יהי' אז בשעה ששוכניהן יקומו ויקיצו לחיי עולם.

במוצאי תשעה באב ביקר רבינו הישיבה "תורת­אמת". הנהלת הישיבה סידרה סעודה באולם הישיבה. כשנכנס רבינו לישיבה קרנו אור