ספריית חב"ד ליובאוויטשתוצאות חיפוש עבור: אנא אמלוך

נמצאו 9 תוצאות

עד בחי' מל' דא"ס שהוא אשר עלה ברצונו ומחשבתו כו' אנא אמלוך כו' וביאור הדברי' ידוע דמה שעל'... כתר דמל' שנק' סופא דמח' כי נעוץ תחלתן בסופן שזהו אנא אמלוך שנק' מל' דא"ס כמ"ש אני ראשון ואני כו... הכל הוא דרך מעבר כדי שיבא לסופא דמח' זו שהוא אנא אמלוך כו' וז"ש גדול אדונינו ורב כח פי'...
הרצון הפשוט לסופו כמו כאשר עלה ברצונו הפשוט אנא אמלוך כידוע וד"ל וזהו שמקדם אשר לא נעשה...
ממש כי חפץ חסד הוא בעצם מהותו ע"כ עלה ברצונו אנא אמלוך כו' וכמ"ש כי אמרתי עולם חסד יבנה...
עד בחי' מל' דא"ס שלפני הקו כו' שעלה ברצונו הפשוט אנא אמלוך כו' ובכל עולם לפ"ע עד רום המעלות בחי...
דרפ"ח כו' עלה במחשבה תחלה דהיינו תחל' למחשבה דאנא אמלוך שנק' מלכות דא"ס שע"ז אמר אני ראשון... שבירה וברור ותיקון כו' ומזה נעשה המח' ורצון דאנא אמלוך שנק' מלכו' דא"ס הנ"ל וכמאמר נתאוה...
דא"ס אני זה אותיות אין שהוא מקור שעלה ברצון אנא אמלוך כו' ואני אחרון בחי' כתר ש"ט דמשיח...
שם מעלה ומטה ממש וביאור הדבר הוא ענין תחלת המח' אנא אמלוך שנק' מל' דא"ס וסופא דמח' מל' דאצי'...
כתר שבמל' דא"ס דהיינו מה שעלה במח' ורצון הפשוט אנא אמלוך כו' כידוע ועד"מ קבלת מלך ב"ו כמו שאמ...
שיוכל לצמצ' עצמו לרצון זה במלוכו שיעל' במחשבתו אנא אמלוך הנק' מל' דא"ס כידוע וכן להודיע לבני...