לענין ויקח קרח

תרחצ

לענין ויקח קרח. כתיב ואיש כי יקח אחותו חסד הוא, ישראל לוים כהנים נר"ן בי"ע, ע' זהר ח"ב סז"ב מיכאל בבריאה כהנ"ל עד"ה מה טובו לכן הבדיל לוים ואח"כ הבדיל בענין הבדלה בין קדש לקדה"ק, לוים משכן בנין מל', כהנים היחוד כבלע את הקדש כנ"ל, חסד הוא גורם היחוד דהיינו כהן, גם אחותי בת אבי היא דוקא ואז ותהי לי לאשה זח"ג ק' ב', וקרח קסבר כמו יוהכ"פ ע"י אי' קו השמאל שכ"ע בינה כמעלת הזהב כו', וזהו ויקח קרח שרצה שיהי' בחי' ואיש כי יקח אחותו ע"י קו השמאל, אך הנחמדים מזהב זהר ר"פ קרח. גם י"ל איש מבית לוי לויתן יחוד או"א דעת, ועמ"ש ע"פ אתה כהן לעולם שהכהן ממשיך מא"א שהוא חסד, ושלמה נענש על אין כסף נחשב.

——————ּ——————