בגמרא פרק חלק כו' בלעם בלא עם
וירא בלק
ויקר אלקים אל בלעם
כי מראש צורים אראנו
כי מראש צורים אראנו
כי מראש צורים אראנו
כי מראש צורים אראנו
לבדד ישכון
מי מנה עפר יעקב
מי מנה עפר יעקב
מי מנה עפר יעקב
מי מנה עפר יעקב
מי מנה עפר יעקב
מי מנה עפר יעקב
ביאור על הנ"ל
מי מנה עפר יעקב
מי מנה עפר יעקב
מי מנה עפר יעקב
ביאור על תורה מי מנה [ג' בחי' אדם]
הנה הטעם שאצילות דוקא נק' אדם
ביאור על פסוק מי מנה
לא הביט און ביעקב
לא הביט און ביעקב
לא הביט און ביעקב
לא הביט און ביעקב
לא הביט און ביעקב
לא הביט און ביעקב
קיצור מתורה הנ"ל
ביאור על פסוק לא הביט און
לא הביט און ביעקב
קיצור מהדרוש לא הביט און שבלק"ת
לא הביט און ביעקב
קיצור מד"ה לא הביט און
ביאור הדברים ע"פ לא הביט און ביעקב
אל מוציאם ממצרים
כי לא נחש
נאם שומע אמרי אל
מה טובו אוהליך יעקב
ביאור על תורה מה טובו שבלק"ת
לענין מה טובו
שייך למה טובו
כרע שכב כארי
ועתה ברח לך
אראנו ולא עתה
כרע שכב
וירא את עמלק
וישב ישראל