הוראות שימוש:

א.      בנוסף לחלק העיקרי של הספריה, כוללת הספריה מחלקת ספרים בכמה שפות. לספרי כל שפה – קטלוג נפרד. אפשר לבחור ולעשות "חיפוש" בכל אחת מהשפות. כשמשאירים במסגרת "ספריית אגודת חב"ד" יהי' החיפוש בקטלוג העברי.

ב.      הספריה מחולקת למדורים רבים, לפי סוג הספרים, אוספים מיוחדים וכיו"ב. אפשר לעשות "חיפוש" בכל הקטלוג (כשמשאירים את תיבת "מדור" ריקה), או רק ב"מדור" מסוים (כשממלאים את המסגרת).

ג.       כל כרטיס שבקטלוג יש לו מספר, ורשומים בו כמה שדות: שם הספר, מחבר, תוכן, מקום ושנת דפוס והערות. אפשר לבחור ולעשות "חיפוש" בכל אחד מהשדות של הקטלוג.

ד.      אין צורך למלאות את כל השדה (שם ספר וכיו"ב), גם כשיתמלא חלק ממנו, תוצג על המסך רשימת הספרים האלו, שצירוף האותיות נמצא בתוך השדה. לדוגמה: כשכותבים במסגרת הימנית "ניא" יוצגו כל כרטיסי ספר ה"תניא".

ה.      כשרוצים לראות את רשימת הספרים שנדפסו בין השנים שי – שכ, בוחרים במסגרת השדות את "שנת דפוס", ובמסגרת הימנית כותבים: "שי-כ", ועל המסך מוצגת רשימת הספרים על סדר 10 שנים אלו, כאשר בכל שנה מופיעים הספרים לפי סדר הא"ב של מקומות הדפוס, ובכל מקום דפוס – לפי סדר הא"ב של שמות הספרים.

ו.        כאשר ה"חיפוש" הוא ב"שם ספר", ויש ספרים רבים העונים לבקשת ה"חיפוש", תוצג על המסך רשימת הספרים האלו לפי סדר הא"ב של שם הספר. כשיש ספרים רבים בשם זהה, או הדפסות רבות של אותו ספר, תוצג רשימת כל "שם ספר" לפי סדר הא"ב של "שם מחבר", וכל "שם מחבר" לפי סדר הא"ב של "שנת דפוס". וכעין זה - כשה"חיפוש" הוא ב"שם מחבר" וכדומה.

ז.        רשימת הספרים המוצגת היא רשימה כללית בלבד. בלחיצת העכבר על שורה מסוימת ברשימה, יוצג כל הכרטיס של הספר השייך לאותה שורה.

ח.      אם אין מקלדת עברית למחשב, אפשר לבחור את האפשרות "חיפוש בלי מקלדת עברית". שם תופיע רשימת א"ב, של "שם ספר", "שם מחבר" ו"מקום דפוס". על ידי לחיצה על אות מסוימת תופיע רשימה כללית ומקוצרת. על ידי בחירת שם מסוים תופיע רשימת מפורטת יותר. על ידי בחירת ספר מסוים יופיע הכרטיס של הספר הנבחר.

ט.      יש גם אפשרות של "חיפוש מתקדם", כשרוצים לעשות "חיפוש" מורכב, לקבל "שם ספר" מסוים שנדפס ב"מקום דפוס" מסוים, ב"שנת דפוס" מסוימת. זה עוזר ביותר בחיפוש ספרים שנדפסו במהדורות מרובות במקומות שונים בעולם.

י.        גם שם אפשרות לחפש ב"חיפוש מתקדם", כשזוכרים רק חלק משם הספר או שם המחבר, תחלתו, סופו, או אמצעו. או שזוכרים רק חלק משמו ורק חלק משם משפחתו. ממלאים את שני המילים ב"שם מחבר", באחד מהם כותבים "שלום" ובשני "שניאור", ומתקבלים התוצאות של "שניאורסאהן, שלום דובער".