מס' כרטיס 116997  מדור ומדף: קנא-תת
 
אבינו מלכנו כמנהג שוואבן
עלון מצד א' אבינו מלכנו ומצד השני
אל מלך יושב וכו' שאומרים בסליחות
2°.