מס' כרטיס 117001  מדור ומדף: קנא-ח
 
אליכם אישים אקרא
חייקין, שמעון מנשה ב"ר משה
אודות תמיכה בקהילת חב"ד שבחברון
ובהוספת חתימת הרבנים הספרדים
חברון תרמח
ה"ר אליהו סלימאן מני. רחמים יוסף פראנקו