מס' כרטיס 117003  מדור ומדף: קנא-ל
 
אגודת חברי התמימים
3 עלונים אודות התייסדות אגודת תלמידי
ישיבת תומכי תמימים. שנים מהם בקופיר
וא' מהם צילום מהבא בדפוס.
ליובאוויטש תרעד