מס' כרטיס 117010  מדור ומדף: קנא-א
 
תוכנית לטכס של כניסת "רב" חדש פרופסור
מרקו טדסקי. 11 נובמבר
איטליה חש"ד