מס' כרטיס 118202  מדור ומדף: קנב-א
 
מודעה ואזהרה
צולים די אפטע טרפות מכשולים..
עם רשימת האטליזים עם הכשר וללא הכשר ע"י
ועד הכשרות דפה
אטוואצק תרצח