מס' כרטיס 118203  מדור ומדף: קנב-א
 
אפעל
פון געזעלשאפט
בקור חולים
אטוואצק תרצז
ועש"ק תזו"מ
עלון נוסף של
לשנה טובה תכתבו ותחתמו ללח"ט
בקור חולים
אטוואצק תרצ..
עם כיתוב באקרוסטיכון של "בקור חולים"