מס' כרטיס 118209  מדור ומדף: קנב-א
 
לזכר עולם יהיה צדיק
סדר העבודה לזכר .. מורנו.. ה"ר אברהם ב"ר
שמשון הכהן אונדערווייזער אב"ד דק"ק
אמשטרדם תרצה
4 ע'.