מס' כרטיס 118210  מדור ומדף: קנב-א
 
אל הישוב
ארגון לוחמי יהדות
עת שהותה ודיוניה של ועדת אומ"א הפסקנו את
פעולתנו כדי לא לגלות בפני גויי תבל את
חרפת חלולי הקודש של ניני מקדשי השם...
אנו מזהירים .. באם לא ישליטו את תורת
ישראל.. נמריד את כל היהדות הנאמנה בארץ..
ארץ ישראל תשח