מס' כרטיס 118213  מדור ומדף: קנב-א
 
יהודים!
רויזיוניסטים דתיים
קריאה לבחור במועמד הרשימה המאוחדת
ירושלים [] חש"ד