מס' כרטיס 118215  מדור ומדף: קנב-ב
 
א צאתך לשלום לכבוד דעם ליובאוויטשער
רבי. זונטאג ..ד' שבט
באליטמאר תרץ