מס' כרטיס 118222  מדור ומדף: קנב-ב
 
הזמנה לחתונת
מעדאליע, משה ב"ר שמריה יהודא ליב
עם שטערנא שרה בת ר' שמואל בעזפאלאוו
בברויסק תרפז