מס' כרטיס 118224  מדור ומדף: קנב-ב
 
הזמנה
בית ספר בית יעקב
לחגיגת חג עצרת בית ספרנו
בודאפעסט תשח