מס' כרטיס 118228  מדור ומדף: קנב-ב
 
מגבית מס-החירום
גרשטנקורן, יצחק
אל איש הישוב איש בני ברק
בני ברק חש"ד