מס' כרטיס 118234  מדור ומדף: קנב-ב
 
התעוררות לאסיפה לתקנות עגונות ע"י
מלחמת העולם וההשמדות הנוראות בישראל
פויערוורגר, מאיר
ברוסל-נארד חש"ד