מס' כרטיס 118242  מדור ומדף: קנב-ה
 
הילפס רוף
פון דער גראדנדער ישיבה
שער התורה
גראדנא חש"ד