מס' כרטיס 118245  מדור ומדף: קנב-ג
 
הפטרה
לשבת הקודמת לתשעה באב כפי מנהגנו פה
ג'רבה תרעט
4 ע'.