מס' כרטיס 118246  מדור ומדף: קנב-ג
 
לוח העיבור שנת תש"ט לחשבון בהר"ד
ג'רבה תשח []