מס' כרטיס 118265  מדור ומדף: קנב-ו
 
אויפרוף פון ווארשאווער ראבינאט
קול קורא לאחב"י תושבי עירנו הי"ו
ועד הרבנים לעדת ווארשא
באידיש
שלא להשתמש בנאפה במאפיות במוצ"ש ויום א'
מחשש חילול שבת
ווארשא תרצח