מס' כרטיס 118277  מדור ומדף: קנב-ו
 
דרינגענדע ווענדונג פון ווארשאווער
ראבינאט. אודות כשרות מאפיות המצות לפסח
ועד הרבנים לעדת ווארשא
ווארשא תרצו